Autortiesības un atļaujas

Saskaņā ar Autortiesību likumu SIA “Maro N” ir autortiesības uz visiem materiāliem, kas atrodas mājas lapā, ja vien nav īpašas norādes.

Mājas lapas lietotāji nedrīkstat pārveidot, mainīt vai papildināt materiālus, kas atrodas mājas lapā. Šos materiālus var pārlūkot, izdrukāt personiskai lietošanai bez nolūka gūt materiālu labumu. Materiāla pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz SIA “Maro N” ir obligāta.

Mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus, kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt, pārveidot) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.

Bez SIA “Maro N” rakstiskas atļaujas nedrīkst kopēt attēlus, grafikas, audio vai video informāciju ar nolūku izvietot tos citās mājas lapās vai izveidot papīra vai magnētisko datu nesēju kopijas.

Mājas lapas lietotājiem ir tiesības no tās lejupielādēt informācijas materiālu kopiju vienā eksemplārā tikai personīgai un nekomerciālai izmantošanai ar nosacījumu, ka lietotāji nekādā veidā nemainīs kopēto materiālu saturu, neizmantos tos cita darba vajadzībām, nerediģēs un nedzēsīs jebkuru informāciju, ko aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. Mājas lapas lietotāja vienreizējās lejupielādēšanas un izmantošanas tiesības nav atļauts nodot trešajām personām un tās var izbeigt vai atsaukt jebkurā laikā pēc SIA “Maro N” ieskatiem.

Ja mājas lapas lietotāji neievēro mājas lapas lietošanas noteikumus, tad viņus var saukt pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA “Maro N” un mājas lapas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Preču attēli

Autortiesības uz Preču attēliem piedēr SIA Maro-N un visiem atteliem ir tikai informatīvais raksturs. Preču zīmoli pieder to autoriem un ir aizsargāti ar autortiesībām. Sīkāku informāciju lasiet šeit

Fona attēli

Fona attēli šajā mājas lapā ir paņemti no bezmaksas fotobanka Unsplash un visas autortiesības pieder to autoriem.

Ikonas

Šajā mājas lapā tiek lietots šadas ikōnu bankas: Fontawesome Free, Ionicons, Bootstrap icons

Shopping Cart
Scroll to Top

Turpinot vietnes lietošanu, Jūs piekrītat mūsu privatuma politikai un sīkdatņu izmantošanai. Vairāk informācijas šeit

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close